send link to app

Tømmekalender app for iPhone and iPad


4.2 ( 7792 ratings )
Utilities
Developer: IVAR
Free
Current version: 1.1, last update: 1 year ago
First release : 01 Jun 2015
App size: 43.73 Mb

Tømmekalender for innbyggerne i Rennesøy kommune.

Tømmekalender bruker din posisjon til å finne nærmeste gate og rute som gjelder for deg. Applikasjonen viser kommende tømminger for rest-, mat-, papir-, og plastavfall. Du kan også velge å få en påminnelse før kommende tømming.

Kan bruke GPS når applikasjonen er aktiv.